Оношилгоо

Танай байгууллагад доорх асуудлууд тулгарч байна уу?

Ажилтнууд тогтвор суурьшилтай ажилладаггүй
Байгууллагынхаа зорилгыг хэрхэн тодорхойлохоо мэдэхгүй байгаа
Бэлэн дижитал шийдэл нь байгууллагын загварт нийцдэггүй.
Удирдлагын шийдвэр гаргалт удаан
Ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй байдаг, хаягддаг, эзэнгүйддэг.
Байгууллгын үйл ажиллагааны загвар нь тодорхойгүй байдаг
Урт хугацааны төлөвлөгөө нь богино хугацааны төлөвлөгөөтэй уялддаггүй
Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт/ажил үүргийн хуваарь ойлгомжгүй байдаг

Энэ үйлчилгээ нь Ямар байгууллагад хэрэгтэй вэ?

Тулгарч буй асуудлуудаа шийдэж, зорилгоо хэрэгжүүлэн амжилтанд хүрэхийг тэмүүлж буй

БҮХ БАЙГУУЛЛАГАД хэрэгтэй үйлчилгээ.

Байгууллагын оношилгоо гэж юу вэ?

Хэрэглэгч байгууллагын системийн ДОГОЛДЛУУДЫГ 5 дэд тогтолцоо, 40 хэв шинж, 240 шалгуураар үнэлэн ИЛРҮҮЛЖ тухайн системийн

төлөв байдлын ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Тус үе шатны далаар дэлгэрэнгүй видео бичлэгийг доорх холбоосоор үзнэ үү !

 

Давуу тал

Системийн үндсэн шинж чанарыг өөрчлөхгүйгээр тодорхой шинж чанарыг тохируулах замаар бодлогын өөрчлөлтийг хийх боломжийг олгоно.

Системийн дутагдлыг арилгах ерөнхий ойлголт бүх оролцогч талуудад тодорхой болно.

Байгууллага дахь бэрхшээлийг үүсгэдэг үндсэн дутагдлуудын талаархи цогц ойлголтыг олж авах болно.

Оношилгооны үе шатуудҮйлчилгээний өмнөх үе шатанд хэрэгжүүлсэн шийдлүүдийн дижитал хувилбарыг суулгана уу.

Шинээр хэрэгжиж буй дижитал шийдлүүдэд оролцогч талуудыг сургахад чиглэсэн шаардлагатай сургалтуудыг зохион байгуулна.

Тоон шийдлүүдийн гүйцэтгэл, үр дүнг хянах, шаардлагатай залруулга хийх.

Үйлчилгээг үзүүлэх хугацаа

+3 сар

Асуулт хариулт

Бусад үйлчилгээ

ТУС шийдлийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтийн хуудас

Хүсэлт гаргасан байгууллагын ажилтны мэдээлэл