Нийтэлсэн: 2020/07/27

"Залуу судлаачдыг дэмжих сан" ТББ-тай хамтран судалсан "Ерөнхий боловсролын сургуулийн жишиг загварын суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь" судалгааны тайлан хэвлэгдэн гарлаа.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн жишиг загварын суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлон, "ТУС-Системийн Загвар"-аар загварчлан гаргасан судалгааны тайлан уншигч танд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Судалгаанд:

 1. Судлаачийн бүрэлдэхүүн - 18
 2. Судалгааны зорилго - “Ерөнхий боловсролын сургуулийн жишиг загварын суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх”
 3. Дараах дэд зорилтуудыг тавьсан:
 • Судалгаанд хэрэглэх суурь ойлголтуудыг тодорхойлох
 • Ерөнхий боловсролын сургуульд тулгарч буй нийтлэг асуудлуудыг тодорхойлох
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн зорилго тодорхойлох
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн хэв шинжүүдийг тодорхойлох
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн оролцогч талуудыг тодорхойлох
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн оролцогч талуудын үүргийг тодорхойлох
 • Бага, дунд, боловсролын тухай хуульд системийн шинжилгээ хийх

       4. Судалгааны арга аргачлал, хэрэглэгдэхүүн:

 • Сэтгэлгээний алгоритм
 • Системийн онол, системийн шинжилгээний тухай
 • Тохиргоотой Угсардаг Системийн (ТУС) шийдэл
 • Хүний эрх төвтэй нийгмийн загвар - ( ХЭТ-16)
 • Хүний суурь хэрэгцээний ангилал - Макс Нееф
 • Суурь ойлголт тодорхойлсон аргачлал
 • Системийн зорилго тодорхойлсон аргачлал
 • Системийн оролцогч талуудыг тодорхойлсон аргачлал
 • Судалгаанд мөрдсөн зарчмууд

       5. Судалгааны үндсэн тайлан

       6. Хавсралтаар:

 • ЕБС-ийн оролцогч талуудад ихэвчлэн тохиолддог 53 асуудал
 • “Бага, дунд боловсролын тухай хууль”-ийг Эрүүл байгууллага бүрдээлэхэд системд заавал байх ёстой 5 дэд тогтолцооны хэв шинжүүдээр шалгасан дүгнэлт
 • Ашигласан материалын жагсаалт зэргийг багтаажээ.

Та уг судалгааны тайланг авч уншихыг сонирхож байвал "Максмалл" худалдааны төвийн ард байрлах "Колорадо Бизнес Төв"-ийн 209 тоотод байрлах "Залуу Судлаачдыг Дэмжих Сан" ТББ-ийн номын сангаас авч уншиж болох ба худалдан авахыг хүсвэл үнэ - 10,000₮ бөгөөд 7014-6804 утсаар холбогдог үнэгүй хүргүүлэн авах боломжтой юм.