Нийтэлсэн: 2020/04/07

Хүний нөөцийн тогтвортой хөгжүүлэлтийн системийн шийдэл

Сургалтын зорилго:  Байгууллагуудад тулгамдаж буй Хүний нөөцийн асуудлуудыг Системийн инженерчлэлийн аргачлалаар шийдвэрлэх оновчтой арга замыг практик жишээн дээр танин мэдүүлэх.

Сургалтын агуулга:

  • “Байгууллагуудад тулгамддаг Хүний нөөцийн асуудлууд” судалгааны үр дүн

  • Байгууллагад Хүний нөөцийн асуудлуудыг үүсгэдэг суурь шалтгаан

  • Хүний нөөцийн тогтвортой хөгжүүлэлтийн системийн шийдэл

  • Шийдлийг хэрэгжүүлсэн практик жишээ, гарсан үр дүн

  • Сургалтын явцад чиглүүлэгч багшаас асуулт асуух, харилцан ярилцах, зөвлөгөө авах

 

Хэзээ: 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр буюу Пүрэв гаригийн 11:00-12:30 цагт 

Үргэлжлэх хугацаа: 1 цаг 30 минут. 

Хаана: Гэрээсээ, ажлаасаа, дэлхийн аль ч орноос, хүссэн газраасаа онлайнаар

Сургалтанд оролцогчийн тоо: 30 Үндэслэл гаргах

Ашиглах платформ: Google meeting 

Бүртгүүлэх

Та бүртгэлийн маягтыг бөглөж илгээсний дараа манай сургалт хариуцсан ажилтан бүртгэлийг тань баталгаажуулж, сургалтанд оролцоход шаардлагатай мэдээллүүдийг и-мэйлээр явуулах болно.