Нийтэлсэн: 2019/11/18

11 дүгээр сарын ээлжит сургалтын тойм

ТУС Солюшн ХХК нь 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр “Байгууллагын зорилго, түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгардаг асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх оновчтой арга зам” сэдэвтэй 6 цагийн кейс оролцооны сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа. Оролцогчид маань сургалтын дараа шинээр сонсож, мэдсэн мэдээллүүддээ маш сэтгэл хангалуун байсан бөгөөд дараа, дараагийн сургалтад ахин хамрагдах хүсэлтэй байгаагаа бидэнд хэлсэн юм.

Бидний зохион байгуулсан сургалтад идэвхтэй оролцсон та бүхэнд Баярлалаа.