Байгууллагын эрүүл мэндийг оношлох, бэхжүүлэх үйлчилгээ

Odoo image and text block

Тус солюшн ХХК нь Байгууллагын эрүүл мэндийг оношлох, бэхжүүлэх” үйлчилгээг танилцуулах  нээлтийн арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа. 

ТУС /Тохируулагатай Угсардаг Систем/ шийдэл нь онол, практикт тулгуурлан тодорхойлсон хэвийн үйл ажиллагаатай байгууллагын жишиг загвар ба тухайн байгууллагыг уг загвартай харьцуулж шаардлагатай хэмжүүр болон бодит өгөгдлүүдийг бий болгосоны үндсэн дээр эрүүл мэндийг тань оношлох, улмаар түүнийг бэхжүүлэх үйлчилгээ юм.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд 100 гаруй төрийн болон төрийн бус аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдах албан тушаалтны төлөөлөл бүхий хүмүүс оролцлоо.

Хүрэлцэн ирсэн зочид, төлөөлөгчиддөө талархал илэрхийлье.