ТУС үйлчилгээний нээлтийн үйл ажиллагаа

 

 
 

Цаг хугацааг хэрхэн зорилготойгоор, оновчтойгоор , хүртээмжтэйгээр зарцуулах талаар ТУС шийдлийн танилцуулга, нээлтийн арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хүрэлцэн ирсэн зочиддоо талархал илэрхийлье.