Мэдээ

Бидэнтэй холбогдоорой

Хэрэгцээ гэж юу вэ ?

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2018-10-19 — 10 үзсэн

Мэдлэг сэтгэлгээгээ цэгцлэхээс эхэлнэ

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2018-10-11 — 27847 үзсэн

Хоёр дах удаагийн сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа.

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2018-10-04 — 1529 үзсэн

Байгууллагын зорилго, зорилгыг хэрэгжүүлэхэд тулгардаг асуудлууд, асуудлыг шийдэх оновчтой арга зам сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2018-08-27 — 302 үзсэн

Нийгмийг эрх мэдлээр биш хэмжүүрээр хөтөлнө

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2018-06-22 — 5648 үзсэн

Хэрвээ бид хайрцаглагдаагүй бас цэгцтэй сэтгэлгээтэй бол юун Эйнштейн, Стивен Хокинг...

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2018-05-10 — 12080 үзсэн

Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн нийгмийн загвар бидэнд байна уу?

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2018-04-26 — 1947 үзсэн

Системийн сэтгэлгээний талаарх ойлголтыг олон нийтэд түгээнэ.

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2018-03-02 — 885 үзсэн

Сүхбаатар аймагт ажиллалаа.

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2017-12-19 — 603 үзсэн

"ТУС шийдэл нэвтрүүлэх" үйлчилгээний багийнхан Сүхбаатар аймагт ажиллалаа.

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2017-12-19 — 435 үзсэн

Зорилгодоо хүрэхэд танай компани ямар загвартай байвал илүү зохимжтойг зөвлөнө

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2017-12-04 — 1306 үзсэн

Бизнесийн загварын  оношилгоо

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2017-08-28 — 665 үзсэн

ТУС үйлчилгээ байгууллагын эрүүл мэндэд анхаарна

Баяр БААСАНСҮРЭН (УП91041987)
2017-08-09 — 586 үзсэн

ТУС шийдлийн практик сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

админ ADMIN
2017-06-27 — 583 үзсэн

Байгууллагын эрүүл мэндийг оношлох үйлчилгээний хураамж 0₮

админ ADMIN
2017-06-22 — 516 үзсэн

ТУС үйлчилгээний нээлтийн үйл ажиллагаа

админ ADMIN
2017-06-21 — 669 үзсэн

Байгууллагын эрүүл мэндийг оношлох, бэхжүүлэх үйлчилгээ

админ ADMIN
2017-06-21 — 654 үзсэн
Мэдээнээс хоцрохгүй бай :

Манай нийтийн урсгалд оролцох.

Ангилал
Пайзууд