Танилцуулга

Бид үйл ажиллагаагаа анх 1997 онд "Майн инфо" ХХК-ийг үүсгэн байгуулж геологи, уул уурхайн чиглэлээр гадаад, дотоодын компаниудад бизнесийн мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлж эхлүүлсэн бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд цар хүрээгээ тэлж бизнесийн төрөл бүрийн салбарын 17 охин, хараат компанийг багтаасан "Эм Ай Эйч" групп болгон өргөжүүлсэн юм. 2016 онд группыг бүтцийн өөрчлөлтөнд оруулж "Гүнд Инвестмент" хөрөнгө оруулалтын холдинг компани болгон өөрчлөн зохион байгуулсан. 

Системийн инженерчлэлийн үйлчилгээний "ТУС солюшн" ХХК-ийг 2016 онд Холдингийн бүрэлдэхүүнд үүсгэн байгуулсан юм. Бид өөрсдийн олон жил хуримтлуулсан туршлага, системийн болон логик сэтгэлгээний онол, арга зүйд тулгуурлан байгууллагад тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх “ТУС шийдлийн үйлчилгээ”-г энэ компаниараа дамжуулан байгууллагуудад санал болгож байна.

Үзэл баримтлал

Он цагийн хэлхээс

“Майн инфо” ххк-ийг үүсгэн байгуулж геологи, уул уурхайн чиглэлээр гадаад, дотоодын компаниудад мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн.
Өнгөрсөн хугацаанд цар хүрээгээ тэлж бизнесийн төрөл бүрийн салбарын 17 охин, болон хараат компанийг багтаасан “Эм Ай Эйч” групп болон өргөжсөн юм.
“Эм Ай Эйч” групп бүтцийн өөрчлөлтөнд орж “Гүнд Инвестмент” хөрөнгө оруулалтын холдинг компани болон өөрчлөн зохион байгуулагдсан.
Холдингийн бүрэлдэхүүнд 2017 онд “Тус солюшн” ХХК зөвлөх үйлчилгээний компанийг үүсгэн байгуулсан ба бид өөрсдийн олон жил хуримтуулсан туршлага, системийн онол дээр тулгуурлан гаргасан байгууллагад тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх Т.У.С үйлчилгээгээ зах з
“Тус солюшн” ХХК нь одоогоор 19-н байгууллагад үйлчилгээ үзүүлж байгаа ба үүний хажуугаар бизнесийн дижитал шийдлүүдийг хөгжүүлж байна.
Системийн инженерчлэлийн олон улсын зөвлөл /INCOSE/-ийн гишүүнээр элслээ.